SHOES & Leather -VIETNAM |PEIRIANNAU SHIBIAO

Mae 23ain Arddangosfa Esgidiau, Lledr ac Offer Diwydiannol Rhyngwladol Fietnam a gynhelir yn Fietnam yn ddigwyddiad mawr yn y diwydiant esgidiau a lledr.Mae'r arddangosfa'n darparu llwyfan i gwmnïau arddangos eu cynhyrchion a'u datblygiadau arloesol ym maes peiriannau lledr.Un o'r prif arddangoswyr yn y digwyddiad hwn yw Yancheng Shibiao Machinery Manufacturing Co, Ltd, ffatri flaenllaw sy'n arbenigo mewn cynhyrchu peiriannau lledr.

ESGIDIAU A lledr -FIETNAM

Mae Yancheng Shibiao Machinery Manufacturing Co, Ltd yn enwog ledled y byd am ei beiriannau lledr o ansawdd uchel.Maent yn arbenigo mewn cynhyrchu offer blaengar ac mae eu cynhyrchion wedi dod yn rhan annatod o bob cam o gynhyrchu lledr.O dorri ac ysgythru i bwytho a gorffen, mae Yancheng World Standard yn cynnig ystod gynhwysfawr o beiriannau i ddiwallu anghenion y diwydiant lledr.

Yn Ffair Ledr Fietnam, arddangosodd Yancheng World Standard ei gynhyrchion o'r radd flaenaf yn y bwth AR24, gan ddenu sylw ymwelwyr ac arbenigwyr diwydiant.Mae eu bwth yn dyst i ymrwymiad y cwmni i ansawdd ac arloesedd.Mae'r cynhyrchion sy'n cael eu harddangos yn dangos technoleg uwch ac effeithlonrwydd, gan ddiwallu anghenion amrywiol y diwydiant lledr.

Un o uchafbwyntiau ystod cynnyrch Yancheng Cairn yw ei beiriannau torri lledr blaengar.Mae'r peiriannau hyn wedi'u cynllunio i wneud toriadau manwl gywir ar bob math o ledr, gan sicrhau'r defnydd gorau posibl o'r deunydd a lleihau gwastraff.Gyda nodweddion uwch megis systemau rheoli rhifiadol cyfrifiadurol (CNC), mae'r peiriannau hyn yn darparu cywirdeb, cyflymder a chynhyrchiant heb ei ail.

Yn ogystal â pheiriannau torri, roedd Yancheng Shibiao hefyd yn arddangos eu hystod o offer pwytho a gorffen lledr.Mae'r peiriannau hyn yn darparu pwytho manwl gywir, di-ffael, gan wella gwydnwch ac estheteg cynhyrchion lledr.Mae ymrwymiad y cwmni i gynhyrchu peiriannau o ansawdd uchel yn cael ei adlewyrchu yng ngwydnwch a pherfformiad ei gynhyrchion, gan ei wneud yn ddewis cyntaf y gwneuthurwr.

Mae cyfranogiad Yancheng World Standard yn Ffair Ledr Fietnam yn tynnu sylw at sefyllfa bwysig y cwmni yn y farchnad peiriannau lledr byd-eang.Roedd eu presenoldeb nid yn unig yn caniatáu iddynt arddangos eu cynhyrchion, ond hefyd yn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol y diwydiant weld eu datblygiadau technolegol yn uniongyrchol.Mae hefyd yn galluogi'r cwmni i ffurfio partneriaethau newydd ac ehangu ei sylfaen cwsmeriaid byd-eang.

Cymerodd Yancheng World Standard ran yn llwyddiannus yn Arddangosfa Esgidiau, Lledr ac Offer Diwydiannol Rhyngwladol Fietnam, gan bwysleisio twf a photensial diwydiant lledr Fietnam.Gyda'r galw byd-eang cynyddol am esgidiau o ansawdd a chynhyrchion lledr, mae'n hanfodol i gwmnïau fuddsoddi mewn peiriannau uwch i gwrdd â galw'r farchnad.Mae ymrwymiad Yancheng World Standard i arloesi ac ehangu byd-eang wedi eu gwneud yn chwaraewr allweddol ym marchnad peiriannau lledr Fietnam a rhyngwladol.

I gloi, mae 23ain Arddangosfa Esgidiau, Lledr ac Offer Diwydiannol Rhyngwladol Fietnam yn darparu llwyfan i gwmnïau fel Yancheng World Biao Machinery Manufacturing Co, Ltd arddangos peiriannau lledr arloesol.Gyda'i gynhyrchion rhagorol, mae Yancheng World Standard yn parhau i gyfrannu at dwf a datblygiad y diwydiant lledr yn Fietnam ac o gwmpas y byd.


Amser postio: Gorff-12-2023